Patronatge manual, confecció industrial i projectes propis